Códigos de erro

Entenda os códigos de erro comuns. Cobrimos de 010 a 908.

An exclamation point inside a settings wheel.